ที่เห็น... ที่เจอ...

posted on 26 Jun 2010 09:34 by ma-miaou
บางคนว่า.....
เห็นกับเจอ เหมือนกัน
ตรงที่ทั้ง2สิ่งใช้ตามองเหม
ือนกัน
ใช่ เราว่ามันก้ ถูก!

บางคนว่า.....
เห็นกับเจอ ต่างกัน
ตรงที่ทั้ง2สิ่งใช้ใจมองต่า
งกัน
ใช่ เราว่ามันก้ ถูก!

บางคนเลือกที่แค่จะเห็น
เพราะคิดว่า มันต้องเป็นแบบนั้นแน่นอน
บางคนเลือกที่แค่จะเจอ
เพราะคิดว่า มันต้องเป็นแบบนี้แน่นอน

หากแค่การมองเห็น จึงคิด แล้วรู้สึก
มันจึงไม่ใช่คำตอบที่แท้จริ
งของทุกๆสิ่งเสมอไป
หากแค่การเจอ จึงคิด แล้วรู้สึก
มันจึงไม่ใช่คำตอบที่แท้จริ
งของทุกสิ่งอีกเช่นกัน

แต่การได้เห็นและได้เจอ
มันน่าจะเป็นคำตอบของทุกสิ่
งมากกว่า

นั้นเพราะ....
แค่เห็น อาจก่อให้เกิดอีกหนึ่งความร
ู้สึก
แค่เจอ อาจเกิดให้เกิดอีกหนึ่งความ
รู้สึก

แล้วถ้าทั้งได้เห็นและได้เจ
อ.....
มันอาจทำให้ความรู้สึกที่ต่
างของกันและกัน
กลายเป็นความรู้สึกที่แท้จร
ิงของสิ่งที่ต่างก้เป็นได้!
ง่ายๆ คือ.....
เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจากคว
ามรู้สึกไม่ใช่แค่จากตา
:))